Zarząd

Alina Kilian

członkini zarządu

Maria Kostacińska

członkini zarządu

Radosław Rogóż

członkini zarządu