Kontakt

Fundacja Szprychówka
ul. SIKORNIK 12B/9
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ŚLĄSKIE
 
Darowizny na konto fundacji proszę wpłacać na konto: 
 
Fundacja Szprychówka
18 1870 1045 2078 1069 5252 0004
 
W tytule przelewu wpisując „Darowizna na cele statutowe”